Pay Per Click Management

บริการซื้อโฆษณาในรูปแบบ Pay Per Click บน platform ชั้นนำ

              Pay Per Click คือ การลงโฆษณาแบบจ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์ขึ้นหน้าแรกของผลการค้นหาบน Search Engine เช่น Google ซึ่งมีข้อดีคือจ่ายเงินแล้วสามารถติดหน้าแรกของผลการค้นหาใน Google ได้เลย

บริการของเรา
     ค้นหา Keyword ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของคุณ
     คิดข้อความโฆษณา
     ประเมินผลการโฆษณา 
     แก้ไขและปรับปรุงการลงโฆษณาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น