Display Advertising

บริการโฆษณาในรูปแบบ display (ป้ายแบนเนอร์) ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ


              Display Ad คือป้ายโฆษณาที่ติดตามเว็บไซต์ต่างๆ ป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ตามเว็บไซต์จะทำให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จัก ข้อดีของการโฆษณาในรูปแบบ Display Ad คือมีราคาถูกเมื่อเทียบกับโฆษณาออนไลน์แบบอื่นๆและมีความโดดเด่นในเรื่องการกระตุ้นให้คนสนใจซื้อสินค้าเพราะเป็นการโฆษณาสินค้าที่แสดงผลซ้ำๆบนหน้าเว็บไซต์

โฆษณาของคุณจะแสดงผลที่ไหน
              โฆษณาของคุณจะแสดงผลบนเว็บไซต์ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Cpsee Advertising โฆษณาของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ โฆษณาจะปรากฎบนเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสินค้าของคุณ