ทำไมจึงต้องมี Page Facebook?

ทำไมจึงต้องมี Page Facebook?

ธุรกิจจำนวนมากสร้างเพจเฟซบุ๊คขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการทำให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังรู้จักกับสินค้า เฟซบุ๊คเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊คทั้งหมด 45 ล้านคน นั่นหมายความว่าคนไทย 45 ล้านคนมีบัญชีเฟซบุ๊คเป็นของตัวเอง เฟซบุ๊คจึงเป็นช่องทางยอดนิยมที่ธุรกิจต่างๆใช้เฟซบุ๊คเป็นช่องทางในการทำการตลาดและจำหน่ายสินค้า
 

จุดประสงค์ของการทำเพจเฟซบุ๊ค
1. เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงสินค้า บริการ  รวมถึงการติดตามรายละเอียดต่างๆ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในเพจ (engagement) ที่เราเรียกกันว่าโพสต์ ไลค์ เม้น แชร์
3. สร้างยอดขายจากสินค้า และบริการ จากจำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มสูงขึ้น 


 

ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดผู้ติดตามจำนวนมาก 
การสร้างโฆษณาบนเฟซบุ๊คจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมสินค้าและบริการ


การสร้าง engagement เจ้าของเพจต้องผลิตเนื้อหาในเพจให้น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ชมได้ประโยชน์จากการติดตามเพจ หมั่นอัพเดตเนื้อหาอยู่สม่ำเสมอ สินค้าที่มียอดขายจำนวนมาก จะเข้าใจผู้บริโภค ทราบความต้องการที่แท้จริง และให้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง