Google Analytics คืออะไร

Google Analytics คืออะไร

Google Analytics คือ plug-in plug-in ที่ติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ และใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ชมบยเว็บไซต์ Google Analytics เปรียบเสมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจที่คอยบอกว่าเว็บไซต์ของเรานั้นทำได้ดีแค่ไหน  

 

Google Analytics ทำอะไรได้บ้าง?
Google Analytics สามารถบอกได้ว่ามีผู้ชมเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณกี่คน คนที่เข้าเว็บไซต์ของคุณมาจากที่ไหน เข้ามาจาก Google จาก Facebook จาก YouTube หรือพิมพ์ชื่อเว็บเข้ามาโดยตรง

Google Analytics สามารถบอกได้ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์นานแค่ไหน ผู้เข้าชมเปิดดูหน้าไหนของเว็บไซต์บ้าง ผู้เข้าชมเว็บไซต์มาจากประเทศไหน

 

สมมุติว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าเว็บไซต์มาจาก Facebook คุณก็อาจจะเพิ่มงบทำการตลาดบน Facebook  รวมถึงปรับปรุงแนวทางการทำตลาดในส่วนอื่นๆ