ทำความรู้จักกับอัลกอริทึ่มของ Google ที่มีชื่อว่า Panda

ทำความรู้จักกับอัลกอริทึ่มของ Google ที่มีชื่อว่า Panda

อัลกอริทึ่มของกูเกิล คือ โปรแกรมที่ทำหน้าที่จัดอันดับเว็บไซต์ โดยแต่ละอัลกอริทึ่มจะมีกฏเกณฑ์ในการจัดอันดับที่แตกต่างกัน การเข้าใจการทำงานของอัลกอริทึ่มของกูเกิลจะช่วยให้เราทำ SEO ได้เห็นผลมากขึ้น เพราะถ้าเราเข้าใจวิธีการทำงานของกูเกิลแล้ว เราสามารถที่จะผลิตเนื้อหาในเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับอัลกอริทึ่มของกูเกิลได้ อัลกอริทึ่มกูเกิลแพนด้าถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 อัลกอริทึ่มนี้จะให้รางวัลเว็บไซต์ที่ผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงและลดอันดับเว็บไซต์ที่ผลิตเนื้อหาคุณภาพต่ำ เว็บไซต์ที่ผลิตเนื้อหาออกมาเยอะแต่ไม่มีคุณภาพก็จะถูกลดอันดับลงเช่นกัน

เว็บไซต์ที่ถูกลดอันดับประกอบไปด้วยเว็บไซต์ที่ผลิตเนื้อหาเบาบาง เว็บไซต์ที่มีบทความเขียนขึ้นมาเพียงไม่กี่ประโยคจะถูกลดอันดับ เว็บไซต์ที่ลอกเนื้อหามาจากที่อื่น เว็บไซต์ที่ลอกเนื้อหามาจากที่อื่นแล้วมาสลับประโยค เว็บไซต์เหล่านี้จะถูกลดอันดับ เว็บไซต์ที่ผลิตเนื้อหาคุณภาพต่ำ เว็บไซต์ที่ผลิตเนื้อหาที่ผู้อ่านอ่านแล้วไม่ค่อยได้ประโยชน์เนื่องจากไม่ได้อธิบายในเชิงลึก เว็บไซต์ที่เป็น content farm ซึ่งเน้นผลิตเนื้อหาให้ได้มากๆเพียงอย่างเดียว เว็บไซต์ที่สะกดคำผิด เขียนผิดหลักไวยากรณ์และเว็บไซต์ที่ผลิตเนื้อหาแบบไม่มืออาชีพ เว็บไซต์ที่มีสัดส่วนของโฆษณามากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเนื้อหาของเว็บไซต์

การปรับปรุงเว็บไซต์เป็นเรื่องที่สำคัญ เราควรเน้นผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์และหลีกเลี้ยงการทำฟาร์มเนื้อหาที่เน้นผลิตเนื้อหาออกมาเยอะๆแต่คุณภาพของเนื้อหากลับเบาบาง เว็บไซต์ควรมีโฆษณาในระดับที่เหมาะสม เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ควรเขียนออกมาให้ตรงกับหัวข้อของเนื้อหานั้นๆ

สิ่งที่จะต้องไม่ทำเลยก็คือการลอกเนื้อหามาจากที่อื่น ควรเขียนเนื้อหาขึ้นมาใหม่แทนการลอกมาจากที่อื่น การสะกดคำให้ถูกต้องและเขียนตรงตามหลักไวยากรณ์ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ

 

โดยสรุป Panda Algorithm จะให้คะแนนกับเว็บที่ผลิตเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ซึ่งเนื้อหาจะต้องมีความยาวในระดับหนึ่งและอธิบายในเชิงลึก เว็บไซต์ควรให้ความสำคัญกับการผลิต Original Content ซึ่งก็คือการผลิตเนื้อหาด้วยตัวเองโดยกลั่นกรองมาจากความเข้าใจ