กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

ธุรกิจร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านชานมไข่มุก คือ ธุรกิจที่แข่งกันอย่างเอาเป็นเอาตาย เราเรียกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงว่าธุรกิจน่านน้ำสีแดง ธุรกิจร้านเสื้อผ้า มีหลากหลายแบรนด์ทั้ง Zara H&M Pomelo Uniqlo ร้านเสื้อผ้าที่ขายใน Facebook และ Instagram ร้านเสื้อผ้าที่ขายอยู่ในตลาดนัด ธุรกิจร้านอาหาร แค่ร้านอาหารญิ่ปุ่นอย่างเดียวก็มีจำนวนมหาศาล Yayoi Zen Fuji Shinkansen ร้านซูชิในตลาด ธุรกิจในน่านน้ำสีแดงคือธุรกิจที่มีผู้เล่นในตลาดเป็นจำนวนมาก ธุรกิจในน่านน้ำสีแดงแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อแย่งชิงฐานลูกค้าที่มีปริมาณเท่าเดิม   

เราจะสร้างธุรกิจที่ไม่ต้องแข่งขันได้อย่างไร ธุรกิจที่สร้างสินค้าและบริการใหม่ๆให้กับลูกค้า ธุรกิจที่สร้างตลาดใหม่ขึ้นมาเรียกว่าธุรกิจน่านน้ำสีคราม ธุรกิจน่านน้ำสีแดงเปรียบเสมือนการทำสงครามขยายดินแดน ดูได้จากสงครามใน 3 ก๊ก ถ้าผู้นำในก๊กต่างๆเข้มแข็ง แต่ละก๊กก็จะสามารถรักษาดินแดนของตัวเองไว้ได้แต่ก็แลกมาด้วยความเหนื่อยล้าจากการเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายมายึดดินแดนไป แต่ถ้าก๊กใดก๊กหนึ่งอ่อนแอลงก็จะถูกก๊กที่แข็งแกร่งกว่ามายึดครองไป ต่างจากการออกไปสำรวจดินแดนใหม่ๆที่ เช่น การสำรวจทวีปอเมริกาเหนือ การขยายดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาทำได้ไม่ยากเพราะเป็นดินแดนใหม่ที่ยังไม่มีประเทศที่แข็งแกร่งอยู่ในพื้นที่นั้น  

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (EA) เป็นบริษัทแรกๆที่หันมาทำธุรกิจพลังงานทดแทนที่ประกอบด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานลมซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าที่แหล่งที่มาของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมคือก๊าซธรรมชาติ การทำธุรกิจในน่านน้ำสีครามมีโอกาสที่วันหนึ่งจะกลายเป็นน่านน้ำสีแดงได้ แต่ข้อดีคือการเป็นคนที่มาก่อนคือโอกาสที่จะได้สร้างแบรนด์ก่อน สร้างฐานกำไรเป็นจำนวนมาก ก่อนที่ผู้เล่นรายอื่นจะเข้ามาในตลาด ตอนนี้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ได้เข้ามาทำธุรกิจบนน่านน้ำสีครามอีกครั้งด้วยการซื้อบริษัท Amita Technologies เป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนซึ่งสามารถนำมาใช้สำหรับกักเก็บพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เก็บพลังงานที่ได้มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่จะมาแข่งกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เลย