Google Display Network คืออะไร

Google Display Network คืออะไร

              ก่อนที่เราจะมาเข้าใจว่า Google Display Network คืออะไร เราจะต้องมาเข้าใจโมเดลการทำธุรกิจของเว็บไซต์กันก่อน เว็บไซต์จะผลิตเนื้อหาในรูปแบบของบทความ วิดีโอ อินโฟกราฟิกเพื่อดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ เมื่อเว็บไซต์มีผู้ชมที่เข้าเว็บไซต์สม่ำเสมอ เว็บไซต์ก็จะไปติดต่อแบรนด์สินค้าและธุรกิจต่างๆให้มาลงโฆษณาในเว็บไซต์ รูปแบบการโฆษณาในเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมคือการป้ายโฆษณาหรือที่เรียกกันว่าป้ายแบนเนอร์ เว็บไซต์จะมีรายได้จากการขายป้ายแบนเนอร์

              Google Display Network คือ การลงโฆษณาในรูปแบบแบนเนอร์กับ Google โดย Google Display Network จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมเว็บไซต์ต่างๆให้มาขายพื้นที่โฆษณากับ Google แล้ว Google ก็จะไปติดต่อแบรนด์สินค้าต่างๆให้มาซื้อโฆษณาในรูปแบบของแบนเนอร์ผ่าน Google Display Network

                         เว็บไซต์สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม Google Display Network ด้วยการสมัคร Google Adsense รายได้จะแบ่งกันระหว่างเจ้าของเว็บไซต์และ Google แบนเนอร์ของ Google Display Network เวลาเราเอาเมาส์ไปแตะที่มุมขวาบนของแบนเนอร์จะมีคำว่าโฆษณาโดย Google